MONTESSORI CHILDREN's CENTER WONDERWORLD

Finanční a platební podmínky

 

Registrační poplatek činí  1500 Kč a bude odečten z první platby školného.

1. Platba školkovného se platí předem vždy ke 20. dni předešlého měsíce v hotovosti nebo převodem; variabilním symbolem je číslo faktury / dokladu a ve zprávě pro příjemce je uvedeno jméno dítěte.

č. Účtu FIO banka:  2401532381/ 2010

Školkovné se nemění, jeho výši neovlivňuje nepřítomnost ani svátky. Školkovné se převádí do dalšího měsíce pouze v případě vážné nemoci trvající déle než  dva týdny, (je nutné potvrzení od lékaře) a nevrací se při absenci dítěte nebo zrušení docházky. Rodiče, jejichž dítě dochází do školky méně dní než 5x týdně si mohou v případě nemoci zameškané dny nahradit, ale pouze v následujícím měsíci. Převádění náhrady na další měsíce není možné. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a musí být podána písemně.

Ceník

Program  1 -6 let                                        Cena/ mesic

5 dní v tydnu, celodenní program           13 500,- Kč

4 dny v tydnu, celodenní program          12 500,- Kč

5 dní v tydnu, půldenní program            12 000,- Kč

4 dny v tydnu, půldenní program           11 500,- Kč

Uvedená cena zahrnuje Montessori program (celostní rozvoj, včetně oblastí, jako praktický život, smyslová výchova, matematika, jazyk, zeměpis, historie, biologie, umění, hudba) od 8:00-13:00 (půldenní program) a 8:00-17:00 (celodenní program). Každá další hodina nad rámec pracovní doby : 200,- Kč / hod.

Stravné se platí zvlášť a zahrnuje pitný režim, ranní svačinu, oběd a odpolední svačinu. Nabízíme vyvážené a výživné menu od firmy Bionea s možností výběru vegetariánského menu www.bionea.cz. Příklad jídelního lístku, z něhož rodiče mohou vždy na měsíc dopředu vybírat.